У статті розглянемо, що прийнято розуміти під локальними нормативними актами підприємства та як їх правильно оформити, оскільки низка роботодавців, особливо серед новостворених підприємств, ризикують припуститися помилок, складаючи документацію майже з нуля. А ще поговоримо про те, як уникнути таких помилок

Узагальнюючого визначення щодо локальних нормативних актів підприємства законодавство не містить. Але зазвичай під ними варто розуміти документи, які складає та затверджує роботодавець у межах власної компетенції відповідно до законів й інших нормативно-правових актів, колективного договору, угод.

До основних загальних вимог складання локальних нормативних актів належать такі:

  • локальний нормативний акт приймається роботодавцем одноосібно чи з урахуванням твердження представницького органу працівників у випадках, установлених КЗпП (див. лист Мін’юст від 15.04.2010 р. № 326-0-2-10-19, даліЛист № 326);
  • норми локальних нормативних актів не повинні погіршувати становище працівників порівняно з установленим трудовим законодавством й іншими актами, що містять норми трудового права, колективним договором, угодами;
  • локальні нормативні акти повинні бути доведені до відома працівника під підпис;
  • локальні нормативні акти мають обов’язковий характер.

Які саме це документи? Локальними нормативними актами є правила внутрішнього трудового розпорядку, положення (зокрема, про персональні дані, про оплату праці, про атестацію), інструкції з охорони праці, штатний розклад і графік відпусток.

Під час складання таких документів ураховуються загальні вимоги Національного стандарту «Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів ДСТУ 4163-2003» затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 р. № 55 (даліДСТУ 4163-2003). Цей стандарт поширюється на організаційно-розпорядчі документи — постанови, розпорядження, накази, положення, рішення, протоколи, акти, листи тощо, створювані в результаті діяльності підприємств, установ, організацій та їх об’єднань усіх форм власності.

ДСТУ 4163-2003 установлює:

  • склад реквізитів документів;
  • вимоги до змісту й розташування реквізитів документів;
  • вимоги до бланків й оформлення документів;
  • вимоги до документів, які виготовляються за допомогою друкованих засобів.

Вимоги ДСТУ 4163-2003 щодо оформлення реквізитів можуть поширюватися на всі класи уніфікованих систем документації (п.п. 1.1–1.3).

До того ж можна використовувати типові форми, наприклад, затверджені наказом Держкомстату «Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці» від 05.12.2008 р. № 489.

Завважте: будь-який роботодавцем, у т.ч. підприємцем, повинна бути передбачена наявність трудової документації, тобто йдеться про обов’язкові «трудові» документи. Це підтверджує Мінсоцполітики в листі від 21.11.2016 р. № 5907/0/10-16/06.

Оформлення локального нормативного акта