(Відповіді на запитання із семінару, що відбувся 28.08.2018)

Спеціаліст ІТ працює за сумісництвом (без присутності на робочому місці), але в табелі проставляємо 8 годин ? Чи буде це порушенням?

ВІДПОВІДЬ: Госпрозрахункові підприємства можуть установлювати обмеження щодо роботи за сумісництвом для певних професій (посад) і тривалості щоденної роботи в колективних договорах або в трудових договорах.

Якщо робоче місце працівника знаходиться за межами підприємства, то йдеться про дистанційну (чи надомну) роботу. У цьому випадку важливо, аби було визначене робоче місце в трудовому договорі (наказі про прийняття на роботу).

Згідно зі ст. 29 КЗпП, до початку роботи працівникові, з яким укладено трудовий договір, роботодавець повинен, зокрема:

  • роз’яснити його права й обов’язки та проінформувати під розписку про умови праці;
  • ознайомити його з правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором;
  • визначити йому робоче місце, забезпечити необхідними для роботи засобами.

Робоче місце працівника характеризується наявністю закріпленої зони, технічних засобів (основних виробничих і невиробничих фондів, інструменту, приладів, інвентарю) або їх сукупності, необхідної для виробництва продукції, надання послуг, виконання робіт або установчих функцій (п. 1 Методичних рекомендацій, схвалених протоколом Мінпраці від 21.06.1995 р. № 4). Для працівників, які виконують роботу вдома (надомників), робочі місця збігаються з місцями їх проживання.

Трудовий договір про роботу надомників укладається зазвичай у письмовій формі, і в ньому повинні бути найповніше викладені як основні, так і додаткові умови, що визначають взаємні зобов’язання сторін (п. 7 Положення про умови роботи надомників, затвердженого постановою Держкомпраці СРСР від 29.09.1981 р. № 275/17-99).

Оформлюючи трудовий договір із працівником (з постійним місцем роботи в іншому населеному пункті чи коли працівник трудиться вдома), необхідно чітко вказати:

  • що його робочим місцем буде місце його фактичного проживання;
  • графік роботи такого працівника;
  • у який спосіб він отримуватиме завдання та звітуватиме за виконану роботу;
  • яким чином його ознайомлюватимуть із наказами та розпорядженнями керівництва (наприклад, це може бути електронне листування).

Отже, під час укладання трудового договору з працівником, який постійно трудитиметься не за місцезнаходженням основного офісу, потрібно зафіксувати, де розміщуватиметься робоче місце працівника.