У статті ми розповімо про наділення повноваженнями керівника підприємства шляхом особливої форми трудового договору — контракту. Тож, читайте про права, обов’язки й відповідальність

Не варто розглядати контракт із керівником як вимушену формальність на виконання законодавчих вимог. Передусім контракт покликаний захистити інтереси обох сторін: власника (адже він доручає працівнику найдорожче, що в нього є, ― своє підприємство) та найманого працівника (оскільки він стає «підневільною особою», і на його плечі лягають усі ризики та відповідальність керівної посади).

Сьогодні ми поговоримо про особливості укладення контракту з керівниками в господарських товариствах: акціонерних товариствах і товариствах з обмеженою відповідальністю (далі ― ТОВ).

Що таке контракт

Згідно із ч. 3 ст. 21 КЗпП особливою формою трудового договору між працівником і роботодавцем є контракт, у якому строк його дії, права, обов’язки та відповідальність сторін (у т.ч. матеріальна), умови матеріального забезпечення й організації праці працівника, умови розірвання договору, у т.ч. дострокового, можуть установлюватись угодою сторін.

Завважимо

Сферу застосування контракту визначають закони України (ст. 21 КЗпП). Тобто контракт укладають лише з тими працівниками, для яких чинним законодавством передбачено обов’язковість або можливість його укладення. А порушення цієї вимоги може бути підставою для визнання недійсними умов праці за контрактом, які погіршують становище працівника порівняно із законодавством України (ст. 9 КЗпП).

Отже, контракт як особлива форма трудового договору спрямований на забезпечення умов для проявлення ініціативи та самостійності працівника, ураховуючи його індивідуальні здібності та професійні навики, на підвищення взаємної відповідальності сторін, правову й соціальну захищеність працівника (п. 4 Положення про укладання контрактів при прийнятті (найманні) на роботу працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.03.1994 р. № 170, далі — Положенні про укладання контрактів).

Чи можна укладати контракт із керівником ТОВ