До нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості) належать земельні ділянки, а також об’єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення (ст. 181 Цивільного кодексу України). Також режим нерухомої речі може бути поширений на інші речі, права на які підлягають держреєстрації.

У бухгалтерському та податковому обліку такі речі класифікують як основні засоби. Своєю чергою, бухоблікові та податкові наслідки оренди нерухомості нічим не відрізняються від оренди будь-якого іншого основного засобу.

Раніше ми вже розглядали юридичні аспекти орендних операцій — див. публікацію «Договір найму (оренди): особливості укладення та виконання». Крім того, про ПДВ-наслідки орендних операцій можна дізнатися зі статей «Оренда авто: ПДВшні наслідки в орендодавця й орендаря», «Орендар компенсує вартість комунальних послуг й електроенергії орендодавцю: чи нараховувати ПДВ», а порядок документального оформлення операційної оренди ми прокоментували в консультації «Які первині документи потрібно оформити при оренді».

Нині ж розгляньмо, як операційну оренду нерухомості (основних засобів) відображають у бухгалтерському та податково-прибутковому обліку

Облік в орендодавця

Бухгалтерський облік

Оскільки майно (нерухомість), передане в оренду, надалі лишається власністю орендодавця, то в бухобліку його вартість продовжує обліковуватися на балансі такого орендодавця. Із цієї самої причини амортизацію нараховує орендодавець.

Зауважимо: вартість земельних ділянок (обліковують на субрахунку 101 «Земельні ділянки»), які є нерухомим майном, амортизації не підлягає — п. 22 П(С)БО 7 «Основні засоби». Тож, за такими об’єктами нерухомості орендодавця буде звільнено від нарахування амортизації.

Детальніше про це — у консультації «Амортизація основних засобів: правила та методи нарахування».

Якщо надання майна в оренду є основним видом діяльності підприємства, то на таку операцію поширюватимуться норми П(С)БО 32 «Інвестиційна нерухомість».

Водночас дохід від операційної оренди обліковуватимуть у складі «Доходу від реалізації робіт і послуг» (субрахунок 703), а витрати, пов’язані з наданням майна в оренду (амортизація, зарплата працівників, пов’язаних із наданням майна в оренду, вартість матеріалів, які використовують для підтримання майна в належному функціональному стані, тощо), формуватимуть собівартість такої послуги на рахунку 23 «Виробництво».

Наприкінці місяця визнаватимуть витрати (Дт 903 «Собівартість реалізованих робіт і послуг» Кт 23) разом із визнанням доходу (нарахування орендної плати Дт 377 «Розрахунки з іншими дебіторами» Кт 703 «Дохід від реалізації робіт і послуг»), а також формуватимуть фінансовий результат:

  • Дт 791 «Результат операційної діяльності» Кт 903;
  • Дт 703 Кт 791.