Експедитор організовує перевезення вантажу та залучає третіх осіб — перевізників. Який код проставити в податковій накладній експедитору за перевиставленими послугами перевезення — 49.41 чи 52.29? Тобто код, який був у вхідній податковій накладній від перевізника, чи все ж «експедиторський» код послуги?

ВІДПОВІДЬ: На жаль, під час посередницьких операцій не врегульовані правила визначення коду для перевиставлення витрат за послугами третіх осіб. Тому кожен із підходів має право на життя. Ми вважаємо, що в такій ситуації доречно за перевиставленими послугами перевезення проставити код 49.41 «Перевезення вантажів дорожніми транспортними засобами», тобто той, що був у вхідній податковій накладній від перевізника.

Тепер — детальніше.

Як ми вже зазначали, жоден із нормативних документів не вказує, який код використовувати для послуг, що безпосередньо не надаються, а «передаються» за посередницькою схемою. Тому на практиці прижилися два підходи:

1) застосовувати код основної послуги, яку надає суб’єкт (тобто своєї діяльності). Як правило, орендарі за компенсацію комунальних послуг виставляють такий самий код послуги, як і для оренди. Про це також зазначають контролери (новина Територіального органу ДФС в Івано-Франківській області від 04.08.2017 р.):

«…відшкодування витрат на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, земельного податку, податку на нерухоме майно тощо за своєю суттю є відшкодуванням (компенсацією) окремих елементів витрат, з яких складається вартість послуги з оренди майна. Тобто, відшкодування (компенсація) таких витрат є оплатою частини вартості послуги з оренди майна.

Отже, при складанні податкової накладної за операціями з відшкодування орендарем орендодавцю вартості послуг, пов’язаних з утриманням та обслуговуванням орендованого майна (у тому числі комунальних послуг та енергоносіїв, земельного податку, податку на нерухоме майно тощо), у графі 2 податкової накладної зазначається «Послуги з оренди», у графі 3.3 зазначається код послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг (далі — ДКПП), у графі 4 зазначається «послуга».

Щоправда, якщо за окремим договором компенсують комунальні платежі, то можуть розглядати як окремі послуги (див. ІПК ДФС у м. Києві від 22.03.2019 р. № 1216/ІПК/26-15-12-01-18).