На підприємстві працював зовнішній сумісник, він звільнився з основного місця роботи і приніс трудову книжку, щоб його оформили як на основне місце роботи, надавши заяву про звільнення з роботи за сумісництвом і заяву з проханням прийняти на основне місце роботи. Він бажає, аби внесли запис до трудової книжки і про роботу за сумісництвом.
Як у трудовій книжці зробити цей запис і якою датою?

ВІДПОВІДЬ: Керуючись нормами чинного законодавства, у цій ситуації потрібно спочатку внести запис до трудової книжки про прийняття працівника на роботу за основним місцем роботи, а лише потім — про роботу за сумісництвом. Пояснімо.

Як відомо, трудову книжку ведуть за основним місцем роботи. Але кадрова служба за основним місцем роботи працівника може за його бажанням унести окремим рядком до трудової книжки запис із відомостями про роботу за сумісництвом (п.п. 1.1, 2.14 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Мінпраці, Мін’юсту й Мінсоцзахисту від 29.07.1993 р. № 58, даліІнструкція № 58).

Якщо сумісник бажає внести запис про роботу за сумісництвом до трудової книжки, роботодавець за основним місцем роботи може це зробити лише після звільнення з роботи такого працівника за сумісництвом (оскільки такий запис уносять одним рядком). Тобто у загальному випадку роботодавець за основним місцем роботи на підставі довідки з місця роботи за сумісництвом або копій наказів про прийом на роботу та звільнення з місця роботи за сумісництвом уносить окремим рядком до трудової книжки запис, скажімо, на кшталт:

«З 20.03.2018 по 29.07.2019 працювала в Товаристві з обмеженою відповідальністю «Світязь» на посаді провідного економіста за сумісництвом».

Але в описаній ситуації маємо дещо нестандартний випадок:

  • доки працівник мав основне місце роботи, він не міг звернутися з проханням унести запис до трудової книжки про роботу за сумісництвом, адже він іще не звільнився із цієї роботи,
  • до того ж потім декілька днів у працівника не було основного місця роботи.

Тож, унести запис про роботу за сумісництвом можна лише після працевлаштування на основне місце роботи.

Алгоритм дій у цьому випадку може бути таким: