Підприємство — платник ПДВ (на загальній системі оподаткування) здає нежитлове приміщення в оренду. Відповідно до угоди у перший же місяць оренди орендар зобов’язаний унести передоплату за один місяць і додатково — гарантійний платіж у розмірі орендної плати за один місяць. Причому сума гарантійного платежу може бути використана як для оплати орендних (комунальних) послуг, так і на відшкодування упущених вигід орендодавця в разі дострокового розірвання договору та погашення штрафних санкцій за невиконання орендарем його зобов’язань.

Невикористаний залишок суми гарантійного платежу повертають орендареві.

Як у податковому та бухгалтерському обліку відобразити отримання (перерахунок), зарахування та повернення гарантійного платежу?

Гарантійний платіж (завдаток) — платіж, що забезпечує (гарантує) виконання зобов’язань за договором (відповідно до ст.ст. 546 і 560 Цивільного кодексу України, даліЦКУ). Зокрема, під час укладання договору оренди гарантійний платіж може мати ознаки завдатку (ст. 570 ЦКУ), застави (ст. 572 ЦКУ), а також неустойки за порушення договірних зобов’язань. І від цього залежатиме порядок його відображення в бухгалтерському та податковому обліку.

ПДВ

Отримання (перерахування) гарантійного платежу та зарахування його в рахунок оплати орендних послуг

Об’єктом обкладення ПДВ є операції з постачання товарів/послуг (п. 185.1 ПКУ). При цьому базу оподаткування таких операцій визначають виходячи з їх договірної вартості, до складу якої входять будь-які суми коштів, вартість матеріальних і нематеріальних активів, що передаються продавцю — платнику ПДВ безпосередньо покупцем або через будь-яку третю особу у зв’язку з компенсацією вартості товарів/послуг (абз. 5 п. 188.1 ПКУ).

Нагадаємо

Постачання товарів — будь-яке передання права на розпоряджання товарами як власник, у т.ч. продаж, обмін або дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду.

(пп. 14.1.191 ПКУ)

Постачання послуг — будь-яка операція, що не є постачанням товарів, чи інша операція з передання права на об’єкти права інтелектуальної власності й інші нематеріальні активи чи надання інших майнових прав щодо таких об’єктів права інтелектуальної власності, а також надання послуг, які споживають у процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності.

(пп. 14.1.185 ПКУ)

З огляду на зазначене, у випадку, коли гарантійний платіж зараховуватиметься в рахунок оплати орендних і/або комунальних послуг, такі платежі вважатимуться частиною договірної вартості відповідних послуг.

Водночас згідно з п.п. 187.1 та 198.2 ПКУ датою виникнення податкових зобов’язань і податкового кредиту з постачання/придбання товарів/послуг вважається дата «першої події», а саме:

— дата отримання (перерахування) коштів за товари/послуги;

— дата відвантаження товарів або дата оформлення документа, що підтверджує факт постачання послуг.

Й оскільки дата отримання (перерахування) гарантійного платежу, найімовірніше, буде датою «першої події», то такий платіж вважатимуть передоплатою за відповідні послуги й обкладатимуть ПДВ. Орендодавець повинен буде нарахувати податкові зобов’язання з ПДВ, скласти й зареєструвати в ЄРПН податкову накладну. На підставі такої податкової накладної орендар зможе відобразити податковий кредит із ПДВ.

Про порядок складання податкових накладних на орендні та комунальні платежі читайте в публікаціях «Орендар компенсує вартість комунальних послуг й електроенергії орендодавцю: чи нараховувати ПДВ», «Нова податкова накладна в зразках».