Інвентаризація запасів є дещо складнішим процесом, аніж інвентаризація основних засобів. А все тому, що для визначення фактичної кількості запасів потрібно належним чином їх виміряти, зважити, перевірити, чи відповідають вони критеріям визнання активом тощо. І це в умовах постійного переміщення запасів зі складу. Після таких процедур результати перевірки слід задокументувати й обов’язково відобразити в обліку.
Отже, розгляньмо, як коректно провести інвентаризацію запасів

Передусім зауважимо, що нині процедуру інвентаризації регулює Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затверджене наказом Мінфіну України від 02.09.2014 р. № 879 (даліПоложення про інвентаризацію). А тому саме ним і потрібно керуватися.

Відомо, що інвентаризацію проводять лише для того, аби забезпечити достовірність даних бухобліку й фінзвітності підприємства. Тобто таку достовірність установлюють шляхом перевірки активів і зобов’язань (їх наявність, стан, відповідність критеріям визнання й оцінка) (п. 5 р. І Положення про інвентаризацію; ч. 1 ст. 10 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV, даліЗакон про бухоблік).

Якщо ми говоримо тільки про запаси, то головними завданнями їх інвентаризації є:

 • виявлення фактичної наявності запасів;
 • установлення лишку чи нестачі шляхом зіставлення фактичної їх наявності з даними бухобліку;
 • виявлення активів, які частково втратили свої первісну якість і споживчу властивість, застарілих, а також таких, що не використовують;
 • виявлення запасів, які не відповідають критеріям визнання їх активом.

Як часто проводять інвентаризацію запасів

За загальним правилом періодичність проведення інвентаризації встановлює керівник підприємства (ч. 2 ст. 10 Закону про бухоблік), окрім випадків, коли таке проведення є обов’язковим.

Чинне нині Положення про інвентаризацію (п. 7 р. І) зазначає, що проведення інвентаризації є обов’язковим у таких випадках:

 • перед складанням річної фінансової звітності;
 • у разі зміни матеріально відповідальних осіб, а також у випадку зміни керівника колективу (бригадира), вибуття з колективу (бригади) більше половини його членів чи на вимогу хоча б одного члена колективу (бригади) за умови колективної (бригадної) матеріальної відповідальності (на день приймання-передання справ) в обсязі активів, які знаходяться на відповідальному зберіганні;
 • у разі встановлення фактів крадіжок або зловживань, псування цінностей (на день установлення таких фактів) в обсязі, визначеному керівником підприємства;
 • за судовим рішенням або на підставі належним чином оформленого документа органу, який відповідно до закону має право вимагати проведення такої інвентаризації;
 • у разі техногенних аварій, пожежі чи стихійного лиха (на день після закінчення явищ) в обсязі, визначеному керівником підприємства;
 • у разі припинення підприємства;
 • у разі переходу на складання фінансової звітності за міжнародними стандартами (на дату такого переходу);
 • в інших випадках, передбачених законодавством.