Підприємство придбало товари. Під час їх відвантаження отримали товарно-транспортну накладну (далі — ТТН). Чи можна оприбуткувати товар на підставі ТТН за відсутності інших документів (видаткової накладної чи акта приймання-передачі ТМЦ)?

ВІДПОВІДЬ: Вважаємо, що ТТН НЕ є тим первинним документом, на підставі якого оприбутковують товар. Хоча б через те, що складається вона саме з метою підтвердження перевезення товарів, а не їх придбання. Утім, без ТТН операцію можуть визнати нереальною. Пояснімо.

Насамперед зауважимо: порядок оформлення ТТН регулюють Правила перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні, затверджені наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 14.10.1997 р. № 363 (даліПравила перевезення вантажів). Цей же законодавчий акт і надає визначення ТТН.

Зокрема, відповідно до абз. 27 п. 1 Правил перевезень вантажів:

ТТН — це єдиний для всіх учасників транспортного процесу документ, призначений для обліку товарно-матеріальних цінностей на шляху їх переміщення, розрахунків за перевезення вантажу й обліку виконаної роботи, та є одним із документів, що може використовуватися для списання товарно-матеріальних цінностей, оприбуткування, складського, оперативного та бухгалтерського обліку, що може бути складений у паперовій та/або електронній формі й має містити обов’язкові реквізити, передбачені Правилами перевезення вантажів.

Якщо керуватися таким визначенням ТТН, то на підставі цього документа й справді можна було б оприбутковувати товари.

Також слід зважати на вимоги бухгалтерського й податкового законодавства.