Для того щоб підтримувати автомобіль у технічно справному стані та належному зовнішньому вигляді, кожен власник автомобіля повинен вчасно проводити техогляди. Сьогодні розповімо про облік й оподаткування техоглядів на підприємстві

Бухгалтерський облік

Технічне обслуговування — це комплекс операцій чи операція щодо підтримки роботоздатності чи справності виробу під час використання за призначенням, зберігання та транспортування (абз. 3 п. 1.3 Положення про технічне обслуговування і ремонт дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту, затвердженого наказом Мінтрансу України від 30.03.1998 р. № 102, даліПоложення № 102). Тобто, по суті, техобслуговуванням є послуга, яка передбачає виконання певних дій щодо налагодження роботи автомобіля.

Зокрема, згідно з п. 3.7 Положення № 102 техогляд дорожньо-транспортних засобів виконують у планово-обов’язковому порядку, включаючи визначений Положенням № 102 й інструкціями виробників перелік обов’язкових робіт.

Своєю чергою, Положенням № 102 передбачено такі види технічного обслуговування, як:

  • підготовка до продажу;
  • технічне обслуговування в період обкатки;
  • щоденне обслуговування;
  • перше технічне обслуговування (ТО-1);
  • друге технічне обслуговування (ТО-2);
  • сезонне технічне обслуговування;
  • поточний ремонт;
  • капітальний ремонт;
  • технічне обслуговування під час консервації дорожньо-транспортних засобів;
  • технічне обслуговування та ремонт дорожньо-транспортних засобів на лінії.

Як бачимо, відповідно до Положенням № 102 технічне обслуговування включає й будь-які ремонти автомобіля. Однак у бухгалтерському обліку від техобслуговування варто відділити поліпшення, які призводять до збільшення майбутніх економічних вигід, що первісно очікують від використання автомобіля, — модернізацію, модифікацію, добудову, дообладнання, реконструкцію тощо.

За п. 14 П(С)БО 7 «Основні засоби» сума витрат, пов’язана з таким поліпшенням основних засобів, збільшує його первісну вартість.

При цьому нам слід орієнтуватися на заходи щодо підтримання автомобіля в робочому стані, що НЕ призводять до збільшення майбутніх економічних вигід, які первісно очікують від його використання. Оскільки в п. 15 П(С)БО 7 чітко прописано, що техогляд, нагляд, обслуговування основних засобів належать саме до їх кола. Зокрема, суми витрат на техобслуговування автомобіля потраплять до складу витрат звітного періоду (п. 15 П(С)БО 7).

Зважаючи на вимоги П(С)БО 16, витрати на утримання й техобслуговування автомобіля можна відображати у складі: