За підсумками інвентаризації підприємство (платник податку на прибуток і ПДВ) виявило та запротоколювало надлишок основних засобів (декілька одиниць обладнання, які повністю придатні до використання на виробництві). Документи, які б підтверджували факт їх придбання, оприбуткування та подальшого обліку, відсутні. Установити джерело придбання та відновити документи не вдалося.
Як відобразити такі надлишки основних засобів у бухгалтерському обліку?

Описана ситуація — доволі типова. Проте вона вимагає від керівника та головбуха зважених рішень.

Якби підприємство спромоглося відшукати або відновити підтвердні документи щодо таких ОЗ (договори, накладні, акти приймання-передачі, документи на оплату тощо), усе б звелося до звичайного виправлення минулих помилок у бухгалтерському (див. лист Мінфіну України від 13.12.2004 р. № 31-04200-30-10/22823) та податковому обліку. При цьому бухметодика виправлення залежала б від змісту помилки (скажімо, об’єкт не оприбуткували або ж помилково списали) та періоду, у якому її припустилися (у поточному чи в минулих роках).

До слова: про виправлення помилок у бухгалтерському обліку читайте в таких публікаціях: «Виправлення бухгалтерських помилок», «Чи діє строк давності для виправлення бухгалтерських помилок» та «Бухгалтерська довідка: форма та випадки оформлення».

Своєю чергою, якщо підтвердити придбання таких об’єктів належними документами не вдається (наприклад, через те, що їх продавець невідомий), ситуація розвиватиметься інакше.

З одного боку, під час інвентаризації підприємство в більшості випадків може виявити надлишки саме власних ОЗ, які в минулому цілком законно потрапили в його власність і використовувалися в процесі діяльності, але через певні причини їх належним чином не обліковували.

З іншого — якщо неможливо документально підтвердити право власності на знайдені під час інвентаризації надлишки ОЗ, формально може йтися про виявлення безхазяйних речей, тобто речей, які не мають власника або власник яких невідомий (ч. 1 ст. 335 Цивільного кодексу України, далі — ЦКУ). Водночас безхазяйні рухомі речі набувають у власність за набувальною давністю, тобто у загальному випадку — зі спливом 5 років (ч. 3 ст. 335, ч. 1 ст. 344 ЦКУ). Особливі правила передбачено щодо набуття права власності, зокрема, на рухомі речі, від яких відмовився власник, і на знахідки (ст.ст. 336, 338 ЦКУ). Припустімо, отримати право власності на знахідку можна лише через 6 місяців із моменту заявлення про неї Національній поліції або органу місцевого самоврядування (ч. 1 ст. 338 ЦКУ).

До того ж спеціальний порядок набуття права власності встановлено для безхазяйного нерухомого майна. Безхазяйні нерухомі речі бере на облік орган, що здійснює держреєстрацію прав на нерухоме майно, за заявою органу місцевого самоврядування, на території якого вони розміщені (ч. 2 ст. 335 ЦКУ). Право власності за набувальною давністю на нерухоме майно, транспортні засоби, цінні папери набувають за рішенням суду (ч. 4 ст. 344 ЦКУ).

Зміст набуття права власності на безхазяйну річ і набувальної давності ретельно роз’яснено в листі Верховного Суду України «Аналіз деяких питань застосування судами законодавства про право власності при розгляді цивільних справ» від 01.07.2013 р.

Зважаючи на такі правила набуття права власності на «безхаз», у подібних ситуаціях перед керівництвом підприємства постає питання: чи можна все ж вважати виявлені надлишки ОЗ активами підприємства та оприбутковувати їх на баланс?