4 лютого 2013

ДПС пропонує внести зміни до Податкового кодексу України і впровадити визначення цін у зовнішньоекономічних операціях з пов’язаними особами, бо вважає поширеною  практику штучного створення фінансових потоків між підприємствами, які входять до складу однієї транснаціональної корпорації або промислово-фінансової групи.

Податківці обгрунтовують це тим, що повернення цих капіталів в Україну у вигляді кредитів та інвестицій не відновлює фінансовий потенціал країни, оскільки такі процеси часто супроводжуються втратами бюджету через використання схем оптимізації та пов’язані з формуванням додаткових зовнішніх зобов’язань у вигляді витрат на обслуговування боргу, дивідендів. Інший аргумент полягає в тому, що регулювання трансфертного ціноутворення існує в багатьох країнах,  серед яких - Російська Федерація. Найжорсткіше регулювання – в Індії та Китаї.

Пропонується:

 • визначення поняття та забезпечення контролю за трансфертним ціноутвореннямпри проведенні операцій, обсяг яких з кожним контрагентом складає більше 50 млн. грн. на рік  між пов’язаними особами; між особами, хоча б одна з яких зареєстрована в країні або території в  якій ставка податку на прибуток на 5 і більше відсоткових пунктів менша ніж в Україні (перелік затверджується постановою Кабінету Міністрів України);
 • введення п’яти методів контролю за трансфертним ціноутворенням;
 • запровадження звітування платниками податків про проведені ними протягом року контрольовані операції;
 • надання права великим платникам податків на попереднє взаємне узгодження цін у контрольованих операціях з  податковою службою на певний строк.
Зокрема, пропонується підпункти 14.1.69, 14.1.70 ПКУ  - виключити, підпункти 14.1.71 (звичайна ціна), 14.1.159  (пов'язані особи) викласти у новій редакції. Зміни торкнуться також статті 120, підпунктів 152.3, 188.1, 198.3 ПКУ.
Має з’явитися новий підпункт 14.1.269: «Трансфертне ціноутворення - система визначення ціни продажу (реалізації) товарів та/або результатів робіт (послуг) в операціях, визнаних відповідно до статті 39 цього Кодексу контрольованими».
Сама стаття 39 ПКУ має зрости за обсягом майже вчетверо.

  Зміни до підпункту 39.3.7, передбачаються, зокрема, такі:

«Метод розподілення прибутку полягає у співставленні фактичного розподілу отриманого сукупного прибутку між сторонами контрольованої операції з розподілом прибутку, здійсненим на економічно обґрунтованій основі між непов’язаними особами.
Якщо сторони контрольованих операцій, сукупний прибуток яких підлягає розподілу з урахуванням положень цього підпункту, ведуть бухгалтерський облік на підставі різних форм та методів бухгалтерського обліку, для цілей застосування методу розподілення прибутку така бухгалтерська звітність повинна бути приведена до єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку».

До Перехідних положень, зокрема, пропонується записати такі норми:

«Штрафні санкції за порушення положень статті 39 цього Кодексу, що були здійснені у період з 1 січня 2013 року по 31 грудня 2013 року, застосовуються у розмірі 1 гривні за кожне порушення. Це положення не поширюється на штрафні санкції, передбачені пунктом 120.3 статті 120 цього Кодексу».
«Тимчасово, до 1 січня 2018 року для цілей оподаткування операцій з імпорту/експорту товарних позицій УКТ ЗЕД (1001-1008, 1501-1522, 2601-2621, 2701-2716, 2801-2853, 2901-2942, 7201-7229, 7301-7326) з особами, визначеними а абзаці 3 пп. 39.2.1 п.39.2 ст. 39 цього Кодексу, звичайна ціна  визначається з урахуванням  наступного:
 1. Звичайна ціна для кожної окремої з вищенаведених товарних позицій визначається на рівні ціни:
  • у випадку реалізації товарів зменшеної не більше, ніж на  5%;
  • у випадку придбання товарів збільшеної не більше, ніж на  5%;
 2. Звичайна ціна на товари визначається наступним чином:
  • якщо товари котируються на біржі – згідно з біржовими котируваннями;
  • якщо товари не котируються на біржі - згідно з довідковими цінами, опублікованими у загальнодоступних джерелах інформації (спеціалізованих комерційних виданнях та публікаціях).
Якщо у вищезазначених загальнодоступних джерелах інформації є інформація про діапазон/інтервал цін, для визначення звичайної ціни застосовується максимальне значення діапазону/інтервалу у випадку придбання товарів та/або мінімальне значення діапазону/інтервалу у випадку реалізації товарів.

Кабінет Міністрів України визначає відсотковий діапазон ціни окремо для кожної товарної позиції…»

«У разі, коли платник податків самостійно не визначив податкове зобов`язання, орган державної податкової служби має право визначити його самостійно» -  ось такий буде новий сервіс від фіскального органу, перетвореного у сервісну службу.
Володимир ПРИТИСКАЧ, оглядач «Інтерактивної бухгалтерії».