Новини публікуються мовою оригіналу

ДФС у Закарпатській області розписала алгоритм дій єдинника, якщо відбулася зміна податкової адреси чи інших відомостей.

Платнику ЄП варто взяти до уваги, що в разі зміни відомостей, П.І.П., податкової адреси, місця провадження господарської діяльності, видів господарської діяльності й ставок єдиного податку зміни до реєстру платників єдиного податку вносяться в день подання платником відповідної заяви, у строки, установлені ПКУ. За бажанням такого платника контролюючий орган видає витяг із реєстру платників єдиного податку.

У разі зміни прізвища, імені, по батькові фізичної особи — підприємця чи серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків) заява подається протягом місяця із дня виникнення таких змін.

За умови зміни податкової адреси суб’єкта господарювання, місця провадження господарської діяльності, видів господарської діяльності заява подається платниками єдиного податку першої та другої груп не пізніше 20 числа місяця, наступного за місяцем, у якому відбулися такі зміни.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»