Новини публікуються мовою оригіналу

ВСУ в постанові від 13.07.2016 р. № 21-2177а16 зауважив, що митний орган може витребувати лише ті документи, які надають можливість пересвідчитися в правильності чи помилковості задекларованої митної вартості, а не всі, які передбачені ст. 53 МКУ.

Ненадання повного переліку витребуваних документів може бути підставою для визначення митної вартості не за першим методом лише тоді, коли подані документи є недостатніми чи такими, що у своїй сукупності не спростовують сумніву в достовірності наданої інформації.

Верховний Суд України в постанові від 02.06.2015 р. № 21-498а15 висловив позицію, що митні органи мають право здійснювати контроль за правильністю обчислення декларантом митної вартості, але ці повноваження здійснюються в спосіб, визначений законом. Наявність у митного органу обґрунтованого сумніву в правильності визначення митної вартості є обов’язковою, оскільки із цією обставиною закон пов’язує можливість витребовування додаткових документів у декларанта й надає митниці право вчиняти наступні дії, спрямовані на визначення дійсної митної вартості товарів.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»