Новини публікуються мовою оригіналу

Роботодавець зобов'язаний видати працівникові на його вимогу довідку про його роботу на цьому підприємстві, в установі, організації із зазначенням спеціальності, кваліфікації, посади, часу роботи й розміру заробітної плати, як того вимагає ст. 49 КЗпП.

У КЗпП не визначено строку щодо видачі довідки про роботу, тому слід керуватися ст. 20 Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р. № 393/96-ВР.

Так, звернення розглядаються та вирішуються в строк не більш ніж 1 місяць від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, — невідкладно, але не пізніше 15-ти днів від дня їх отримання. На обгрунтовану письмову вимогу громадянина строк розгляду може бути скорочено.

За ненадання довідки на звернення громадян передбачена адмінвідповідальність згідно зі ст. 41 КпАП, зокрема, за порушення строків надання на вимогу працівників документів стосовно їх трудової діяльності — штраф на посадових осіб підприємств, установ й організацій незалежно від форми власності та громадян — суб'єктів підприємницької діяльності від 30 до 100 НМДГ (від 510 до 1700 грн).

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»