Новини публікуються мовою оригіналу

ДФСУ в листі від 26.05.2016 р. № 11515/6/99-99-15-02-01-15 повідомляє: якщо виправлення помилок у фінансовій звітності впливає на фінансовий результат до оподаткування (прибуток або збиток) і, як наслідок, на показник об’єкта обкладення податком на прибуток, то платник податків здійснює виправлення показників податкової декларації з податку на прибуток шляхом подання або уточнюючого розрахунку, або в складі податкової декларації з податку на прибуток за відповідний податковий (звітний) період за чинною на день їх подання формою.

Нині чинною є Податкова декларація з податку на прибуток підприємств, затверджена наказом Мінфіну від 20.10.2015 р. № 897 (далі — Податкова декларація).

Отже, у разі якщо внаслідок виправлення помилок у фінансовій звітності змінюються показники, зокрема, показник рядка 01 «Дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку» або рядка 02 «Фінансовий результат до оподаткування (прибуток або збиток), визначений у фінансовій звітності відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (+, -)» Податкової декларації, такі показники підлягають виправленню в один із визначених вище способів.

Водночас у разі подання Податкової декларації (уточнюючого розрахунку) платниками податку на прибуток підприємств ДФС рекомендує подати доповнення до такої декларації (розрахунку), передбачене п. 46.4 ПКУ, із відповідними поясненнями та зазначенням відповідних сум, указавши про цей факт у спеціально відведеному місці в Податковій декларації, а також копії фінансової звітності з виправленими показниками.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»