Новини публікуються мовою оригіналу

У разі прийняття атестаційною комісією позитивного рішення керівник закладу чи органу управління освітою протягом 5-ти днів після засідання атестаційної комісії видає відповідний наказ про присвоєння кваліфікаційних категорій (установлення тарифних розрядів), педагогічних звань (п. 6.1 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом МОН від 06.10.2010 р. № 930).

Наказ у 3-денний строк доводиться до відома педагогічного працівника під підпис і подається в бухгалтерію для нарахування заробітної плати (із дня прийняття відповідного рішення атестаційною комісією).

Дата атестації педагогічного працівника з присвоєнням відповідного педагогічного звання фіксується в Атестаційному листі.

Зміна розмірів ставок зарплати й посадових окладів протягом року в разі присвоєння звань, що надають право на підвищення ставок і посадових окладів, провадиться із дня присвоєння (пп. «г» п. 5 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом МОН від 15.04.1993 р. № 102).

Ставки зарплати й посадові оклади за звання «учитель-методист» підвищуються на 15%.

Тож наказ про присвоєння вчителеві педагогічного звання «учитель-методист» видається керівником органу управління освітою протягом 5-ти днів після засідання атестаційної комісії, а зарплата визначається, виходячи з підвищеної ставки заробітної плати з дня прийняття атестаційною комісією рішення про присвоєння цього педагогічного звання.

Відповідне роз’яснення розміщено на сайті Профспілки освітян.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»