Новини публікуються мовою оригіналу

НАЗК рішенням від 10.06.2016 р. № 3 затвердила:

  • порядок формування, ведення й оприлюднення (надання) інформації Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави чи місцевого самоврядування;
  • форму декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави чи місцевого самоврядування;
  • форму повідомлення про істотні зміни в майновому стані суб’єкта декларування.

Суб’єкт декларування повинен зареєструватися в Реєстрі з використанням особистого ключа та посиленого сертифіката відкритого ЕЦП або шляхом застосування електронних систем дистанційної ідентифікації, що використовують бази клієнтських даних банків (далі — BankID). Під час реєстрації в Реєстрі суб’єкт декларування повинен указати адресу його електронної пошти, що використовуватиметься для направлення йому повідомлень.

Суб’єкти декларування подають декларації з додержанням таких вимог:

1) щорічна декларація суб’єкта декларування подається в період із 00 годин 00 хвилин 01 січня до 00 годин 00 хвилин 01 квітня року, наступного за звітним роком. Така декларація охоплює звітний рік (період із 01 січня до 31 грудня включно), що передує року, у якому подається декларація, і містить інформацію станом на 31 грудня звітного року;

2) декларація суб’єкта декларування, який припиняє діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави чи місцевого самоврядування, подається не пізніше дня такого припинення. Якщо припинення зазначених функцій відбулося з ініціативи роботодавця, декларація подається не пізніше 20-ти робочих днів із дня, коли суб’єкт декларування дізнався чи повинен був дізнатися про таке припинення.

Декларація суб’єкта декларування, який припиняє діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави чи місцевого самоврядування, охоплює період, який не був охоплений деклараціями, раніше поданими таким суб’єктом декларування, і містить інформацію станом на останній день такого періоду. Останнім днем такого періоду є день, що передує дню подання декларації. Під раніше поданими деклараціями маються на увазі як декларації, що були подані до Реєстру відповідно до нового Закону України «Про запобігання корупції», так і декларації, що були подані згідно із Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції»;

3) декларація суб’єкта декларування, який припинив діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави чи місцевого самоврядування, подається до 00 годин 00 хвилин 01 квітня року, наступного за звітним роком, у якому було припинено цю діяльність. Така декларація охоплює звітний рік (період із 01 січня до 31 грудня включно), що передує року, у якому подається декларація, і містить інформацію станом на 31 грудня звітного року;

4) декларація суб’єкта декларування, який є особою, що претендує на зайняття посад, подається до призначення чи обрання особи на посаду. Така декларація охоплює звітний рік (період із 01 січня до 31 грудня включно), що передує року, у якому особа подала заяву на зайняття посади (участь у конкурсі), якщо інше не передбачено законодавством, і містить інформацію станом на 31 грудня звітного року.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»