Новини публікуються мовою оригіналу

Управління Держпраці у Хмельницькій області в роз’ясненні на своєму сайті виклало алгоритм процедури скорочення чисельності (штату) працівників:

1. Прийняття рішення про скорочення чисельності або штату працівників

Уповноважений орган управління товариством самостійно приймає рішення про скорочення штату або чисельності працівників. Законодавством не передбачено погодження цього рішення із профспілкою та не передбачена наявність будь-якого техніко-економічного обґрунтування рішення про скорочення штату. У випадку судового спору щодо незаконності звільнення у зв’язку зі скороченням штату суд не має права досліджувати питання про доцільність прийняття такого рішення. Рішення про скорочення чисельності або штату оформлюється, як правило, наказом по підприємству, до штатного розпису вносяться відповідні зміни.

2. Визначення працівників, які підлягають звільненню

На підставі змін, які передбачаються в штатному розписі, визначаються конкретні працівники, котрі підлягають звільненню. Працівники, із якими укладений трудовий контракт, теж можуть бути звільнені у зв’язку зі скороченням штату. При визначенні працівників, які підлягають звільненню, необхідно враховувати переважне право на залишення на роботі, яке надається працівникам із більш високою кваліфікацією та продуктивністю праці. Дослідження кваліфікації працівників може бути оформлене довідкою в довільній формі.

3. Попередження працівників про наступне вивільнення (ст. 49-2 КЗпП)

Про наступне вивільнення працівників персонально попереджають не пізніше ніж за 2 місяці.

4. Пропонування іншої роботи

Працівнику пропонуються вакансії, які були на день попередження про звільнення, а також вакансії, які відкриваються протягом 2-місячного строку аж до фактичного звільнення. Порушення зазначеного порядку пропонування працівнику іншої роботи є достатньою підставою для поновлення працівника на роботі в судовому порядку.

5. Повідомлення Державної служби зайнятості (ДСЗ)

Не пізніше ніж за 2 місяці до звільнення працівників підприємство направляє до ДСЗ звіт про заплановане вивільнення працівників.

6. Звільнення працівників

Працівник може бути звільнений лише за попередньою згодою виборного органу первинної профспілкової організації, членом якої є працівник.

Порушення порядку отримання згоди на звільнення не є достатньою підставою для поновлення працівника. Якщо трудовий договір був розірваний із працівником без звернення до профспілки, то суд зупиняє провадження в справі, запитує згоду профспілки і після її одержання або відмови в наданні згоди на звільнення працівника розглядає спір по суті.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»