Новини публікуються мовою оригіналу

Управління Держпраці у Хмельницькій області навело принципові відмінності трудового договору від цивільно-правового договору.

Якщо договір, який укладено з працівником, містить хоча б одну ознаку трудового договору, його предметом слугуватиме сам процес виробництва та праці, а виконання робіт за договором є обов’язковою ланкою в такому процесі (взаємодії з іншими особами), то такі відносини можна вважати трудовими. Наявність ознак трудового договору в договорах цивільно-правового характеру є підставою для визнання цих договорів недійсними, оскільки зміст переважає над формою.

У разі роботи за трудовим договором

У разі виконання робіт

за цивільно-правовим договором

Обсяг виконуваної роботи визначається у вигляді професії, спеціальності, кваліфікації чи посади, визначеної відповідно до класифікатора професій

Обсяг виконуваної роботи визначається у вигляді конкретних фізичних величин, які підлягають вимірюванню та можуть бути відображені в акті їх приймання

Робоче місце створюється роботодавцем, і він забезпечує всі необхідні умови праці, які потрібні для виконання визначених договором робіт

Підрядник виконує визначені договором роботи на власні страх і ризик. Однак договором можуть передбачатись умови надання сировини чи матеріалів для виконання цих робіт

Працівник підпорядковується внутрішньому трудовому розпорядку роботодавця, конкретним його посадовим особам. Виконує роботи відповідно до графіка чи режиму роботи, установленого роботодавцем

Договором установлюються початковий та кінцевий строки, у межах яких підрядник повинен виконати визначені договором роботи відповідно до власного графіка роботи й виходячи лише зі своїх можливостей

За виконання робіт працівникові нараховується та виплачується заробітна плата в розмірі не нижче встановленого законодавством

Підряднику за виконання визначеної договором та зданої відповідно до акта роботи виплачується дохід у розмірі, установленому самим договором. До цього доходу, крім заробітної плати, може включатися й вартість інших витрат, які поніс підрядник під час виконання роботи

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»