Новини публікуються мовою оригіналу

У газеті «Голос України» за 19.07.2016 р. № 134 опубліковано Закон України «Про фінансову реструктуризацію» від 14.06.2016 р. № 1414-VIII (далі — Закон № 1414).

Документ набирає чинності через 3 місяці із дня його опублікування, тобто з 19.10.2016 р., та діятиме 3 роки.

Процедура фінансової реструктуризації — комплекс заходів із реструктуризації грошового зобов'язання та/або господарської діяльності боржника, що здійснюється на умовах і в порядку, установлених цим Законом.

Боржником-юрособою є суб'єкт підприємницької діяльності, який має заборгованість хоча б перед однією фінансовою установою, що не є пов'язаною з боржником особою, та ініціює проведення процедури фінансової реструктуризації відповідно до цього Закону, у т.ч. комунальні та державні підприємства, крім фінансових установ і казенних підприємств.

Боржник має право на участь у процедурі фінансової реструктуризації згідно із цим Законом у разі, коли він перебуває в критичному фінансовому стані, а його господарська діяльність може бути визнана перспективною. Діяльність боржника визнається перспективною, якщо залучені кредитори підписали згоду на реструктуризацію. Перспективність господарської діяльності боржника підтверджується звітом про проведення огляду фінансово-господарської діяльності.

Боржник не має права подавати заяву про реструктуризацію протягом 18-ти місяців після початку проведення процедури фінансової реструктуризації за його попередньою заявою чи після ініціювання боржником санації боржника до порушення провадження в справі про банкрутство.

У процедурі фінансової реструктуризації мають право брати участь фінансові установи, які є кредиторами боржника. Інші кредитори мають право брати участь у процедурі фінансової реструктуризації, якщо в такій процедурі бере участь, принаймні, одна фінансова установа, що не є пов'язаною з боржником особою.

Із дня початку проведення процедури фінансової реструктуризації запроваджується мораторій. Мораторій діє до завершення процедури фінансової реструктуризації, але не більш ніж протягом 90 днів.

Протягом дії мораторію заборонено:

1) боржнику виконувати вимоги кредиторів, за винятком випадків, коли таке виконання вимог погоджено залученими кредиторами (крім пов'язаних осіб) та боржником як частина порядку проведення звичайної господарської діяльності в період проведення переговорів;

2) примусово звертати стягнення на майно боржника та майно, передане третіми особами в забезпечення виконання зобов'язань боржника перед залученими кредиторами, на підставі виконавчих документів, а також на підставі виконавчого напису нотаріуса чи шляхом будь-яких інших позасудових способів звернення стягнення;

3) укладати угоди про заставу чи іпотеку майна боржника, крім випадків, коли укладення таких угод необхідне для отримання фінансування під час проведення процедури фінансової реструктуризації;

4) учиняти дії з метою отримання у володіння майна боржника чи отримання контролю над майном боржника, у т.ч. шляхом укладення будь-яких договорів;

5) зараховувати зустрічні однорідні вимоги;

6) відчужувати, у т.ч. реалізовувати, і примусово звертати стягнення на необоротні активи боржника, які не є предметом застави (іпотеки) на дату початку процедури реструктуризації, на підставі виконавчих документів, а також на підставі виконавчого напису нотаріуса чи шляхом будь-яких інших позасудових способів звернення стягнення.

Протягом дії мораторію:

1) не нараховується неустойка (штраф, пеня) або інші фінансові санкції за невиконання чи неналежне виконання зобов'язань із задоволення боржником будь-яких вимог, на які поширюється мораторій;

2) призупиняється перебіг позовної давності та будь-якого іншого строку, установленого законом або договором, у т.ч. строку на пред'явлення вимоги до поручителів, у межах якого кредитори можуть реалізовувати свої права.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»