Новини публікуються мовою оригіналу

Державна судова адміністрація в листі від 13.07.2016 р. № 12-5013/16 роз’яснила проблемні питання, які постають під час реалізації з 01 травня 2016 року Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 р. № 889-VIII (далі Закон № 889):

1. Після отримання затвердженого Нацдержслужбою Переліку посад працівників з обслуговування слід у встановленому порядку подати на затвердження сформований штатний розпис із 01.05.2016 р. із копією такого Переліку. Затверджений штатний розпис уводиться в дію наказом відповідної установи.

Із моменту введення в дію штатного розпису в більшості працівників відбудеться зміна істотних умов оплати праці, а саме:

  • зменшення заробітної плати (без урахування премій);
  • зміна статусу державного службовця на працівника, який виконує функції з обслуговування, чи працівника патронатної служби.

Працівників, щодо яких відбулася зміна істотних умов оплати праці (зазначені вище), потрібно письмово повідомити про запровадження цих змін.

Таке повідомлення діє з моменту видання наказу про введення в дію штатного розпису. Фактично, змінювати умови оплати праці конкретному працівнику потрібно після сплину 2-місячного строку/60 календарних днів від  дати його повідомлення про згадані зміни чи раніше, якщо працівник погодиться на ці зміни, про що має подати відповідну заяву.

До сплину 2-місячного строку/60 календарних днів із дати ознайомлення працівника з повідомленням про зміну істотних умов оплати праці чи меншого строку, якщо працівник погодиться на нові умови раніше й подасть відповідну заяву, за таким працівником зберігаються всі умови й гарантії, установлені до 01.05.2016 р.

2. Якщо відбувається зменшення окладу й, як результат, загальної суми нарахованої зарплати (працівники апаратів судів) і зміна статусу державного службовця на працівника, який виконує функції з обслуговування, чи працівника патронатної служби.

Протягом такого перехідного періоду новий/черговий ранг державного службовця не присвоюється й надбавка за вислугу років згідно із Законом № 889 не встановлюється, оскільки працівник не погоджується на нові умови оплати праці.

Розрахунок відпускних таким працівникам має здійснюватися на загальних підставах відповідно до Порядку № 100 за останні 12 місяців, що передують події. При цьому слід застосовувати коригуючий коефіцієнт за п. 10 Порядку № 100 з урахуванням підвищення посадових окладів, яке відбувалося в періоді, що братиметься до розрахунку.

Матеріальна допомога для оздоровлення до щорічної відпустки, до моменту переходу на нові умови, у цей період має надаватися відповідно до пп. 3 п.2 постанови КМУ від 09.03.2006 р. № 268.

3. Починаючи з моменту встановлення нових умов оплати праці виплата надбавок за почесне звання, за знання й використання в роботі іноземної мови, доплати за науковий ступінь, за ведення військового обліку держслужбовцям припиняється.

4. У випадках коли підвищення окладів відбулося в періоді, протягом якого за працівником зберігався середній заробіток (у т.ч. мобілізованому працівнику), такий заробіток коригується на коефіцієнт підвищення за дні збереження середньої заробітної плати, які припадають з дня підвищення окладів. У разі якщо мобілізований працівник без перерви продовжує військову службу за контрактом, то для розрахунку середньої заробітної плати розрахунковий період лишається той самий.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»