Новини публікуються мовою оригіналу

ДФСУ в листі від 04.07.2016 р. № 14494/6/99-99-15-02-02-15 розглянула питання щодо коригування фінрезультату до оподаткування на суму дооцінки й вигід від відновлення корисності основних засобів.

Нагадаємо: згідно з пп. 134.1.1 ПКУ, об’єктом обкладення податком на прибуток є прибуток, який визначається шляхом коригування бухгалтерського фінрезультату до оподаткування на різниці, передбачені р. III ПКУ.

Відповідно до п. 138.1 ПКУ, фінрезультат до оподаткування збільшується на суму уцінки й утрат від зменшення корисності основних засобів або нематеріальних активів, включених до витрат звітного періоду згідно з національними П(С)БО чи МСФЗ, і відповідно до п. 138.2 ПКУ, — зменшується на суму дооцінки й вигід від відновлення корисності основних засобів або нематеріальних активів у межах попередньо віднесених до витрат уцінки й втрат від зменшення корисності основних засобів або нематеріальних активів згідно з П(С)БО чи МСФЗ.

За п. 152.10 ПКУ в редакції, чинній до 01.01.2015 р., витрати на уцінку й утрати від зменшення корисності основних засобів відповідно до МСФЗ не включалися до витрат під час визначення об’єкта обкладення податком на прибуток.

Ураховуючи те, що витрати з уцінки й утрати від зменшення корисності основних засобів згідно з МСФЗ до 01.01.2015 р. не вплинули на визначення об’єкта обкладення податком на прибуток до 01.01.2015 р., фінрезультат до оподаткування за 2015 рік зменшується на суму дооцінки й вигід від відновлення корисності основних засобів у межах цих витрат.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»