Новини публікуються мовою оригіналу

Як зазначено ДФС у листі від 07.07.2016 р. № 7187/Л/99-99-13-02-03-14, утворені згідно із Законом України «Про громадські об'єднання» від 22.03.2012 р. № 4572-VI і внесені до Реєстру громадські об'єднання не сплачують податок на прибуток із будь-яких доходів, отриманих ними в межах статутної діяльності, за таких умов:

  • доходи (прибутки) використовуються винятково для фінансування видатків на їх утримання, реалізації мети (цілей, завдань) і напрямів діяльності, визначених її установчими документами (пп. 133.4.2 ПКУ),
  • у разі якщо не здійснюється розподіл доходу серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників, членів органів управління й інших пов'язаних із ними осіб.

Зокрема, громадське об'єднання зі статусом юридичної особи є непідприємницьким товариством, основною метою якого не є одержання прибутку.

Оскільки з 01.01.2015 р. платниками податку на прибуток є винятково юридичні особи й ураховуючи, що статус неприбуткової організації, котра відповідає вимогам п. 133.4 ПКУ, надається тільки підприємствам, установам й організаціям зі статусом юридичної особи, то громадська організація без статусу юридичної особи не підлягає включенню до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»