Новини публікуються мовою оригіналу

Кабмін затвердив Порядок ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру (Постанова від 13.07.2016 р. № 440, далі — Постанова).

Для включення до Реєстру неприбуткова організація повинна подати до контролюючого органу:

  • реєстраційну заяву за формою 1-РН (додатком 1 до Постанови);
  • засвідчені підписом керівника чи представника такої організації й скріплені печаткою (за наявності) копії установчих документів неприбуткової організації (окрім тих, що оприлюднені на порталі електронних сервісів згідно із Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 р. № 755-IV).

Житлово-будівельні кооперативи (далі — ЖБК) також мають надати засвідчені підписом керівника чи представника такого кооперативу й скріплені печаткою (за наявності) копії документів, що підтверджують дату прийняття в експлуатацію житлового будинку після закінчення будівництва та факт спорудження чи придбання такого будинку ЖБК

Контролюючий орган здійснює включення неприбуткової організації до Реєстру в разі якщо організація відповідає таким вимогам:

  • утворена й зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;
  • установчі документи неприбуткової організації містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (окрім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління й інших пов’язаних із ними осіб;
  • установчі документи неприбуткової організації передбачають передання активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду чи зарахування до доходу бюджету в разі припинення юридичної особи (унаслідок її ліквідації, злиття, поділу, приєднання чи перетворення). Положення цього абзаца не поширюється на об’єднання й асоціації об’єднань співвласників багатоквартирних будинків;
  • установчі документи неприбуткової організації передбачають, що доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються винятково для фінансування видатків на утримання такої організації, реалізації мети (цілей, завдань) і напрямів діяльності, визначених її установчими документами.
Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»