ДФСУ в листі від 23.06.2016 р. № 13807/6/99-99-15-02-02-15 розглянула питання щодо обкладення податком на прибуток підприємств операції з повернення цінних паперів.

Насамперед контролери нагадують:

згідно з пп. 134.1.1 ПКУ, об’єктом обкладення податком на прибуток є прибуток, який визначається шляхом коригування фінрезультату до оподаткування, визначеного відповідно до П(С)БО чи МСФЗ, на різниці, передбачені р. III ПКУ. Так, механізм коригування фінрезультату до оподаткування на різниці щодо операцій із продажу (іншого відчуження), а також уцінки цінних паперів визначено в п. 141.2 ПКУ.

Урахування в об’єкті обкладення податком на прибуток суми уцінки цінних паперів

Згідно з пп. 141.2.1 ПКУ, фінрезультат до оподаткування збільшується, зокрема, на суму уцінки цінних паперів (окрім державних цінних паперів або облігацій місцевих позик), відображених у складі фінрезультату до оподаткування податкового (звітного) періоду відповідно до П(С)БО чи МСФЗ, що перевищує суму раніше здійсненої дооцінки таких активів.

Отже, якщо у 2015 році платником податку проведено уцінку цінних паперів, щодо яких раніше не здійснювалася дооцінка, і суму уцінки враховано в складі фінрезультату до оподаткування відповідно до П(С)БО чи МСФЗ, то фінрезультат до оподаткування за 2015 рік підлягає збільшенню на всю суму уцінки, проведеної у 2015 році.

Операції з відновлення вартості цінних паперів, які обліковуються на балансі підприємства за правом власності, відображаються під час формування фінрезультату до оподаткування згідно з правилами бухобліку.

Відображення в податковому обліку операцій із повернення цінних паперів

У разі якщо на дату повернення покупцем цінних паперів згідно з додатковим договором відбувся перехід права власності на такі цінні папери, то повернення розглядається як відчуження таких цінних паперів, і за цими операціями здійснюється коригування фінрезультату до оподаткування за загальними правилами, установленими п. 141.2 ПКУ.

Сума позитивного загального фінрезультату від операцій із відчуження цінних паперів відображається в рядку 4.1.3 Додатку РІ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, заповненому на підставі показників Додатка ЦП до такої декларації.

Сума від’ємного фінрезультату від операцій із відчуження цінних паперів, відображеного в складі фінрезультату до оподаткування податкового (звітного) періоду відповідно до П(С)БО чи МСФЗ, відображається в рядку 4.1.5 Додатка РІ до декларації.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»