Новини публікуються мовою оригіналу

ДФСУ в листі від 29.06.2016 р. № 14134/6/99-99-15-02-02-15 розглянула питання щодо збільшення фінрезультату до оподаткування на суму нарахованої амортизації, у т.ч. на суму індексації (дооцінки), проведеної із застосуванням індексу інфляції.

Насамперед контролери нагадали:

об’єктом обкладення податком на прибуток є прибуток, який визначається шляхом коригування фінрезультату до оподаткування, визначеного відповідно до П(С)БО чи МСФЗ, на різниці, передбачені р. III ПКУ (пп. 134.1.1 ПКУ).

Так, згідно з п. 138.1 ПКУ, фінрезультат до оподаткування збільшується на суму нарахованої амортизації основних засобів або нематеріальних активів відповідно до П(С)БО чи МСФЗ.

Зважаючи на викладене, фіскали повідомляють:

фінрезультат до оподаткування збільшується, зокрема, на амортизацію суми індексації (дооцінки), проведеної із застосуванням індексу інфляції.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»