Новини публікуються мовою оригіналу

Виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі — Фонд) затвердила Порядок виявлення правочинів (у т.ч. договорів), що є нікчемними, а також дій Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у разі їх виявлення (рішення від 26.05.2016 р. № 826).

Порядок розроблено з метою виявлення нікчемних договорів уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію/ліквідацію в неплатоспроможному банку (далі — уповноважена особа Фонду), якій делеговані відповідні повноваження Фонду.

Правочини (у т.ч. договори) неплатоспроможного банку можуть визнаватися нікчемними згідно із ч. 3 ст. 38 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» від 23.02.2012 р. № 4452-VI.

Обов'язково підлягають перевірці правочини (договори), учинені (укладені) після прийняття постанови Національного банку України про віднесення банку до категорії проблемних та/або запровадження обмежень, які відповідають одному з таких критеріїв:

  • учинені (укладені) у порушення обмежень, установлених Національним банком України;
  • учинені (укладені) шляхом перерахування коштів із рахунків юридичних осіб на рахунки фізичних осіб;
  • учинені (укладені) на користь третьої особи;
  • призначенням платежу за якими було надання фінансової допомоги, повернення фінансової допомоги, надання позики, повернення позики, дарування, виконання угоди про поділ майна. Про всі випадки виявлення операцій із таким призначенням платежу вповноважена особа Фонду повідомляє контролюючі органи не пізніше 10-ти робочих днів із дня виявлення таких операцій;
  • учинені (укладені) без фактичного внесення/отримання готівкових грошових коштів через касу банку;
  • учинені (укладені) без очевидної законної мети чи за відсутності очевидного економічного сенсу.
Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»