Новини публікуються мовою оригіналу

ГУ ДФС у Волинській області в листі від 30.06.2016 р. № 3275/03-20-12-01-13 розглянуло питання щодо обкладення ПДВ під час реорганізації (приєднання) юридичної особи.

Так, у разі реорганізації платника ПДВ шляхом приєднання його до іншого платника ПДВ:

  • платник, що реорганізується шляхом приєднання до іншого платника ПДВ, підлягає виключенню з Реєстру платників податку на додану вартість станом на дату оформлення передавального акта;
  • у платника, що реорганізується шляхом приєднання до іншого платника ПДВ, не відбувається нарахування ПДВ і коригування податкового кредиту;
  • сума надміру сплачених грошових зобов’язань або невідшкодованих податків і зборів платника податків, який реорганізується, у частині, що перевищує суму грошових зобов’язань або податкового боргу з інших податків, перераховується в розпорядження правонаступників такого платника пропорційно його частці в майні, що розподіляється, згідно з розподільним балансом або передаточним актом. Це здійснюється за допомогою засобів програмного забезпечення, яким переносяться до інтегрованих карток юридичних осіб — правонаступників облікові дані щодо хронології виникнення зобов’язань або боргу чи надміру сплаченої суми припиненої юридичної особи;
  • сума від’ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду, котра обліковується в податковій декларації з ПДВ особи, що реорганізується шляхом приєднання, до податкової звітності особи, утвореної внаслідок реорганізації, не переноситься та суму, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в ЄРПН, що визначається згідно з п. 2001.3 ПКУ, не збільшує.

Окрім того, контролери повідомляють:

  • податковим законодавством не передбачено перерахування залишку коштів на електронному рахунку платника, який анулюється (реорганізація шляхом приєднання до іншого платника ПДВ), на електронний рахунок його правонаступника;
  • суб’єкти господарювання — платники єдиного податку  групи 4, що припиняються шляхом злиття, приєднання, перетворення, поділу в податковому (звітному) періоді, зобов’язані подати протягом періоду до їх фактичного припинення контролюючим органам за своїм місцезнаходженням і місцем розташування земельних ділянок уточнену податкову декларацію платника єдиного податку  групи 4 та (або) плати за землю (пп. 295.9.4 ПКУ);
  • сільгоспвиробники, утворені протягом року шляхом злиття, приєднання чи перетворення, подають протягом 20-ти календарних днів місяця, що настає за місяцем його утворення, до контролюючих органів за своїм місцезнаходженням і місцем розташування земельних ділянок декларацію з податку за період від дати утворення до кінця поточного року для набуття статусу платника єдиного податку групи 4, а також усіх прав й обов’язків щодо погашення податкових зобов’язань або боргів, переданих йому як правонаступнику (п. 298.8.2 ПКУ);
  • після реорганізації новоствореній юридичній особі необхідно звернутися з клопотанням до органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування щодо переоформлення права на земельні ділянки, які були в користуванні (оренді) суб’єкта господарювання, що ліквідується шляхом приєднання, або внесення змін до договорів оренди землі у частині назви орендаря, який є правонаступником суб’єкта господарювання, що ліквідується шляхом приєднання.
Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»