Міністерство внутрішніх справ наказом від 18.09.2013 р. № 898 затвердило Інструкцію з оформлення посадовими особами Державної прикордонної служби України матеріалів справ про адміністративні правопорушення (далі — Інструкція).

Відповідно до Інструкції, до повноважень органів Держприкордонслужби належить розгляд справ про адмінправопорушення, пов'язані з порушенням прикордонного режиму або режиму в пунктах пропуску через державний кордон, порушенням іноземцями й особами без громадянства правил перебування в Україні та транзитного проїзду через її територію тощо.

Складати протоколи про адміністративні правопорушення та протоколи про адміністративні затримання мають право всі військовослужбовці та працівники Держприкордонслужби, які безпосередньо виконують завдання з охорони державного кордону України.

По кожному факту вчинення адмінправопорушення складається протокол про адміністративне правопорушення у двох примірниках, один із яких під розписку вручається особі, яка притягається до відповідальності. Якщо правопорушення вчинено кількома особами, протоколи складаються на кожну особу окремо.

Уповноважені посадові особи Держприкордонслужби можуть також оформити адміністративне затримання, про що складається протокол про адміністративне затримання на кожну затриману особу окремо та підписується уповноваженою посадовою особою, яка його склала, і затриманим.

Затримана особа має право негайно повідомити про своє затримання та місцеперебування своїх родичів. У разі коли особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, володіє тільки іноземною мовою, уповноважена посадова особа призначає перекладача, який зобов’язаний з’явитися та зробити повно й точно доручений йому переклад.

Уповноважені посадові особи можуть здійснити особистий огляд, огляд речей та вилучення речей і документів затриманої особи на підставах і в порядку, передбачених ст.ст. 260, 264, 265 КпАП, про що складається протокол особистого огляду, огляду речей та вилучення речей і документів або робиться відповідний запис у протоколі про адміністративне правопорушення чи в протоколі про адміністративне затримання.

Інструкція з оформлення посадовими особами Державної прикордонної служби України матеріалів справ про адміністративні правопорушення, затверджена наказом МВС від 18.09.2013 р. № 898.

Набирає чинності з дня офіційного опублікування. Станом на 23.10.2013 р. не опублікована

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»