Новини публікуються мовою оригіналу

Головне управління ДФС у Волинській області в листі від 04.07.2016 р. № 3346/10/03-20-12-02-13 розглянуло питання щодо формування податкових різниць, які виникають за процентами, що сплачуються нерезиденту за договором кредитування.

Зокрема за процентами, що сплачуються нерезиденту за договором кредитування, може виникати податкова різниця за борговими зобов’язаннями, передбачена п. 140.2 ПКУ.

Зазначимо: згідно з п. 140.2 ПКУ, податкові різниці по процентах за борговими зобов’язаннями, що збільшують фінрезультат до оподаткування, розраховуються при одночасному виконанні двох умов:

1) боргові зобов’язання виникли щодо операцій із пов’язаними особами-нерезидентами. Визначення терміну «пов’язані особи» наведено в пп. 14.1.159 ПКУ;

2) сума таких боргових зобов’язань перевищує суму власного капіталу більш ніж у 3,5 раза (для фінансових установ — більш ніж у 10 разів).

Окрім того, контролери звертають увагу на те, що згідно з положеннями пп. 141.4.1 ПКУ будь-які доходи, отримані нерезидентом із джерелом їх походження з України, оподатковуються в порядку та за ставками, визначеними цією статтею.

Під доходами, отриманими нерезидентом із джерелом їх походження з України, мають на увазі, зокрема, проценти, що сплачуються на користь нерезидента, у т.ч. проценти за позиками й борговими зобов’язаннями, випущеними (виданими) резидентом.

Тож, згідно з пп. 141.4.2 ПКУ, резидент або постійне представництво нерезидента, що здійснюють на користь нерезидента чи вповноваженої ним особи (окрім постійного представництва нерезидента на території України) будь-яку виплату з доходу з джерелом його походження з України, отриманого таким нерезидентом від провадження господарської діяльності (у т.ч. на рахунки нерезидента, що ведуться в національній валюті), утримують податок із таких доходів, зазначених у пп. 141.4.1 ПКУ, за ставкою в розмірі 15 % (окрім доходів, зазначених у пп.пп. 141.4.3–141.4.6 ПКУ) їх суми та за їх рахунок, який сплачується до бюджету під час такої виплати, якщо інше не передбачено положеннями міжнародних договорів України з країнами резиденції осіб, на користь яких здійснюються виплати, що набрали чинності.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»