Новини публікуються мовою оригінал

Безпосередньо за фактом нотаріального посвідчення довіреності, договору доручення, наприклад, права користування чи розпорядження рухомим майном, без учинення відповідного запису до державного реєстру перехід права власності на рухоме майно від повіреного до довірителя не відбувається.

Однак у разі вчинення повіреною особою від імені власника (довірителя) правочину, зокрема відчуження рухомого майна, оподатковуваний дохід отримує власник (довіритель) такого майна.

У разі відмови власника від майна на користь повіреної особи з документальним оформленням такого правочину й унесенням змін до державного реєстру повірена особа набуває статусу власника.

На це звертає увагу ДФС у листі від 24.06.2016 р. № 6775/У/99-99-13-02-03-14.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»