Новини публікуються мовою оригіналу

Верховна Рада України внесла зміни до п. 5 ст. 13 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» від 14.05.2015 р. № 417-VIII (далі — Закон № 417).

Нагадаємо!

Відповідною нормою до внесення змін, зокрема, передбачалося таке: у разі якщо протягом 1-го року з дати набрання чинності Законом № 417-VIII (до 01.07.2016 р.) співвласники багатоквартирного будинку, у якому не створено об’єднання співвласників, не прийняли рішення про форму управління багатоквартирним будинком, управління таким будинком здійснюється управителем, який призначається на конкурсних засадах виконавчим органом місцевої ради, на території якої розташований багатоквартирний будинок. У такому випадку договір про надання послуг з управління багатоквартирним будинком строком на 1 рік від імені співвласників підписує вповноважена особа виконавчого органу відповідної місцевої ради, за рішенням якого призначено управителя.

Уносячи зміни, законотворець, зокрема, уточнив:

  • у період від оголошення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку до моменту визначення переможців конкурсу й укладення договорів про надання послуг з управління багатоквартирним будинком послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій продовжують надавати у відповідних багатоквартирних будинках виконавці таких послуг, які надавали відповідні послуги до початку проведення конкурсу;
  • якщо протягом дії договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком, укладеного за результатами конкурсу, співвласники приймуть рішення про зміну форми управління багатоквартирним будинком або про обрання іншого управителя, вони мають право достроково розірвати такий договір, попередивши про це управителя, призначеного на конкурсних засадах, не пізніш як за 2 місяці до дня розірвання договору;
  • співвласники багатоквартирних будинків, утримання яких до дня набрання чинності Законом № 417-VIII (01.07.2015 р.) здійснювали житлово-будівельні (житлові) кооперативи, продовжують відшкодовувати витрати на утримання відповідних будинків і споруд та прибудинкових територій таким кооперативам до моменту створення в багатоквартирному будинку об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (у т.ч. шляхом реорганізації кооперативу) або прийняття співвласниками рішення про форму управління багатоквартирним будинком.

Відповідні зміни внесено Законом України від 14.06.2016 р. , що набирає чинності 06.07.2016 р.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»