Новини публікуються мовою оригіналу

У газеті «Голос України» опубліковано Закон України «Про виконавче провадження» від 02.06.2016 р. № 1404-VІІІ (далі — Закон № 1404), що набере чинності одночасно із Законом України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» від 02.06.2016 р. № 1403-VІІІ (через 3 місяці після дня опублікування — 05.07.2016 р.).

Одне з ключових нововведень Закону № 1404 — запровадження інституту приватних виконавців.

Серед інших змін — передбачено формування відкритого Єдиного реєстру боржників, що вестиметься з метою оприлюднення в режимі реального часу інформації про невиконані майнові зобов’язання боржників і запобігання відчуженню боржниками майна.

Окрім того:

  • в окремих випадках передбачено можливість утворення виконавчих груп (за наявності обставин, що ускладнюють виконання рішення чи в разі виконання зведеного виконавчого провадження);
  • запроваджено автоматизацію процедур виконання рішень шляхом електронної реєстрації документів, повного фіксування процесуальних рішень і виконавчих дій в автоматизованій системі;
  • оптимізовано строки проведення виконавчих дій;
  • удосконалено систему відрахувань із заробітної плати й інших доходів боржника тощо.

До створення умов для безпосереднього доступу державних виконавців, приватних виконавців до державних баз даних і реєстрів, у т.ч. електронних, що містять інформацію про боржників, їхнє майно, доходи та кошти, зокрема конфіденційну інформацію, органи виконавчої влади, що забезпечують ведення таких баз даних і реєстрів, подаватимуть відповідну інформацію на письмові запити державних виконавців, приватних виконавців, що надходять у зв’язку з виконавчим провадженням, у 3-денний строк із дня надходження запиту.

Виконавчі дії, здійснення яких розпочато до набрання чинності , завершуватимуться в порядку, що діяв раніше.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»