Новини публікуються мовою оригіналу

У газеті «Голос України» від 05.07.2016 р. опубліковано текст Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» від 02.06.2016 р. № 1403-VІІІ.

Приватним виконавцем може бути громадянин України, якому виповнилося повних 25 років, він має вищу юридичну освіту не нижче ІІ рівня, володіє державною мовою, має стаж роботи у сфері права після отримання відповідного диплома не менш як 2 роки та склав кваліфікаційний іспит.

До того ж Мін’юст як орган, що регулюватиме діяльність приватних виконавців, створить Єдиний реєстр приватних виконавців України, у якому зазначатиметься таке (згідно із ч. 2 ст. 23 Закону):

1) П.І.Б. (за наявності) приватного виконавця;

2) дата рішення Кваліфікаційної комісії про надання права на провадження діяльності приватного виконавця;

3) номер посвідчення;

4) виконавчий округ, на території якого приватний виконавець провадить діяльність;

5) офіс приватного виконавця;

6) реквізити договору страхування цивільно-правової відповідальності приватного виконавця, строк дії договору, відомості про страховика та страхова сума;

7) призупинення діяльності приватного виконавця;

8) дата й номер рішення про притягнення приватного виконавця до дисциплінарної відповідальності й вид дисциплінарного стягнення;

9) дата й номер рішення Дисциплінарної комісії про припинення діяльності;

10) П.І.Б. помічників приватного виконавця (за наявності).

Фізичні чи юридичні особи мають право вільного вибору приватного виконавця серед тих, відомості про яких унесено до Єдиного реєстру приватних виконавців України, з урахуванням місця виконання рішення, визначеного Законом України «Про виконавче провадження».

Приватний виконавець із метою належного виконання своїх обов’язків має право залучати працівників поліції для сприяння в учиненні ним виконавчих дій.

Основний текст Закону набирає чинності через 3 місяці із дня його опублікування.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»