Новини публікуються мовою оригіналу

ГУ ДФС у Дніпропетровській області на своєму офіційному веб-сайті надало інформацію щодо включення до об’єкта обкладення податком на прибуток суми грошових коштів, унесених засновником товариства у власний капітал.

Об’єктом обкладення податком на прибуток є прибуток, який визначається шляхом коригування фінрезультату до оподаткування, визначеного відповідно до П(С)БО чи МСФЗ, на різниці, передбачені р. ІІІ ПКУ.

Методологічні засади формування в бухобліку інформації про доходи підприємства та розкриття її у фінзвітності, що складається за міжнародними стандартами, викладені в МСБО 18 «Дохід», а саме:

«Дохід — це валове надходження економічних вигід протягом періоду, що виникає в ході звичайної діяльності суб’єкта господарювання, коли власний капітал зростає в результаті цього надходження, а не в результаті внесків учасників власного капіталу».

Таким чином, сума грошових коштів, унесених засновником товариства в додатковий капітал, не включається в дохід підприємства.

У разі якщо підприємство у 2016 році визначає об’єкт обкладення податком на прибуток без коригування фінансового результату на всі різниці (окрім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), то об’єкт обкладення податком на прибуток має бути розрахований виключно з фінрезультату до оподаткування, зазначеного у фінансовій звітності підприємства за такий період, сформованого згідно з правилами бухобліку, у т.ч. за операціями з унесення засновником коштів у додатковий капітал підприємства та з урахуванням норм Цивільного кодексу України.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»