Новини публікуються мовою оригіналу

Судова палата в цивільних справах ВСУ в постанові від 29.06.2016 р. у справі № 6-1334 цс16 у зв’язку з неоднаковою судовою практикою судів нижчих інстанцій звертає увагу на таке:

згідно із ч. 7 ст. 110 ЦПКУ, позови, що виникають із діяльності філії чи представництва юридичної особи, можуть пред'являтися також за їх місцезнаходженням.

Водночас ВСУ нагадує: відповідно до ст. 95 ЦКУ, філією є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза межами її місцезнаходження та здійснює всі або частину її функцій.

Представництвом є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням і здійснює представництво та захист інтересів юридичної особи.

Філії та представництва не є юридичними особами. Вони наділяються майном юридичної особи, що їх створила, і діють на підставі затвердженого нею положення. Керівники філій і представництв призначаються юридичною особою та діють на підставі виданої нею довіреності.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»