Новини публікуються мовою оригіналу

Визначення ставок (окладів) працівників за розрядами тарифної сітки здійснюється з урахуванням їхніх кваліфікаційних вимог.

Посадові оклади встановлюються керівниками на підставі діючих кваліфікаційних вимог і тарифних розрядів працівників відповідної кваліфікації з наступною атестацією чи тарифікацією згідно із чинним законодавством.

Ставки заробітної плати й посадові оклади педагогічних працівників установлюються керівниками закладів й установ освіти при тарифікації за наслідками атестації.

Тарифікаційні списки встановленої форми затверджуються за погодженням із профспілковим органом не пізніше 5 вересня та подаються вищому органу управління.

Зміна розмірів ставок заробітної плати й посадових окладів протягом року провадиться:

а) у разі зміни розміру мінімальної заробітної плати — із дня прийняття рішення Урядом;

б) при здобутті освіти чи поновленні документа про освіту — із дня подання відповідного документа;

в) за умови отримання відповідної категорії за наслідками атестації — із дня прийняття рішення атестаційною комісією;

г) у разі присвоєння звань, що надають право на підвищення ставок і посадових окладів, — із дня присвоєння;

д) у разі присвоєння вченого ступеня кандидата наук — із дня рішення Спеціалізованої вченої ради після прийняття рішення Вищою атестаційною комісією України про видачу диплома кандидата наук;

е) у випадку присвоєння наукового ступеня доктора наук — із дня рішення Спеціалізованої вченої ради після затвердження Вищою атестаційною комісією України.

У разі якщо право на зміну розміру ставки заробітної плати (посадового окладу) настає в період перебування працівника у відпустці чи під час тимчасової непрацездатності, підвищення кваліфікації, стажування, нарахування заробітної плати за новими ставками (посадовими окладами) здійснюється із дня виникнення такого права.

Про це нагадує Управління Держпраці в Кіровоградській області.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»