Новини публікуються мовою оригіналу

Залучення осіб до виконання робіт можливе як на основі трудових договорів, так і на іншій юридичній підставі, зокрема шляхом укладання договору підряду чи договору про надання послуг, що врегульовано Цивільним кодексом України.

Трудові відносини, пов'язані з виконанням робіт за договором підряду чи договором про надання послуг, не регулюються КЗпП, не підпадають під дію Закону України «Про охорону праці»  та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів з охорони праці.

Тож вимоги з питань охорони праці, що діють у межах підприємства та на робочих місцях, де виконуватимуть роботи згідно з договором підряду чи договором про надання послуг, визначаються у відповідних договорах за взаємною згодою сторін.

На це вказує Держпраці в листі від 31.03.2016 р. № 3684/2/12-ДП-16.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»