Новини публікуються мовою оригіналу

ДФСУ в листі від 09.06.2016 р. № 12665/6/99-99-15-02-01-15 розглянула питання щодо отримання довідки про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток.

Нагадаємо: пп. 141.4.2 ПКУ передбачено, що резидент або постійне представництво нерезидента, що здійснюють на користь нерезидента чи вповноваженої ним особи (окрім постійного представництва нерезидента на території України) будь-яку виплату з доходу із джерелом його походження з України, отриманого таким нерезидентом від провадження господарської діяльності (у т.ч. на рахунки нерезидента, що ведуться в національній валюті), утримують податок із таких доходів, зазначених у пп. 141.4.1 ПКУ, за ставкою в розмірі 15 % (окрім доходів, прописаних у пп.пп. 141.4.3–141.4.6 ПКУ) їх суми та за їх рахунок, який сплачується до бюджету під час такої виплати, якщо інше не передбачено положеннями міжнародних договорів України з країнами резиденції осіб, на користь котрих здійснюються виплати, що набрали чинності.

Під час подання Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, форма якої затверджена наказом Мінфіну від 20.10.2015 р. № 897, платниками податку на прибуток підприємств передбачено занесення до рядка 23 ПН декларації з податку на прибуток суми податків, які утримуються під час виплати доходів (прибутків) нерезидентам, нарахованих за звітний (податковий) період.

Згідно з Порядком видачі довідки про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи) та формою цієї довідки, затвердженими наказом Мінфіну від 03.12.2012 р. № 1264, джерелом інформації для видання довідки є дані Додатка ПН до податкових декларацій (розрахунків) із податку на прибуток, надані податковими агентами податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь нерезидентів, а також сум утриманого з них податку чи надані нерезидентом документи в разі самостійного нарахування й сплати податку.

З огляду на викладене, підставою для отримання довідки про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток є сплата податку до бюджету під час виплати доходу такому нерезиденту.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»