Новини публікуються мовою оригіналу

ДФСУ в листі від 09.06.2016 р. № 12788/6/99-99-15-02-02-15 повідомила:

у разі закінчення дії договору оперативної оренди об’єкт оренди вже не використовується в господарській діяльності платника аналогічно до об’єкта основних засобів, що не використовуються в господарській діяльності під час їх ліквідації.

Таким чином, після закінчення дії договору оперативної оренди платник податку — орендар на підставі положень абз. 4 п. 138.1 й абз. 3 п. 138.2 ПКУ має збільшити фінрезультат на суму недоамортизованої частини витрат на ремонт/поліпшення орендованих основних засобів, визначеної відповідно до П(С)БО, і зменшити фінрезультат на суму недоамортизованої частини витрат на ремонт/поліпшення орендованих основних засобів, визначеної з урахуванням положень ст. 138 ПКУ.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»