Новини публікуються мовою оригіналу

Мінрегіонбуд наказом від 27.05.2016 р. № 132 затвердив Порядок функціонування електронної системи здійснення ліцензування господарської діяльності з будівництва об'єктів IV і V категорій складності (далі — Порядок № 132).

Згідно з п. 3 р. І Порядку № 132, система здійснення ліцензування господарської діяльності з будівництва об'єктів IV і V категорій складності (далі — Система) призначена для:

  • можливості подання суб'єктом звернення електронних документів щодо отримання ліцензії;
  • реєстрації, опрацювання й розгляду електронних документів щодо отримання ліцензії відповідальною особою;
  • надання суб'єктам звернення інформації про стан і результати розгляду електронних документів щодо отримання ліцензії;
  • захисту інформації, що обробляється в Системі відповідно до вимог чинного законодавства;
  • підтвердження цілісності електронних документів щодо отримання ліцензії й ідентифікації суб'єкта звернення.

Держателем Системи є Державна архітектурно-будівельна інспекція України як орган ліцензування (п. 6 р. І Порядку № 132).

Порядок № 132 набрав чинності 29.07.2016 р. і діятиме до набрання чинності порядком подання документів в електронному вигляді до органу ліцензування та видачі ним документів в електронному вигляді за допомогою телекомунікаційних засобів зв'язку.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»