Новини публікуються мовою оригіналу

Закон України від 02.06.2016 № 1405-VIII (чинний із 25.06.2016 р.) уводить нові статті в ГКУ:

  • стаття 73-1. Господарське зобов’язання державного унітарного підприємства, щодо вчинення якого є заінтересованість;
  • стаття 78-1. Господарське зобов’язання комунального унітарного підприємства, щодо вчинення якого є заінтересованість.

Зокрема особою, заінтересованою в учиненні господарського зобов’язання, є:

  • посадова особа органів управління державного унітарного підприємства;
  • посадова особа органу, до сфери управління якого належить державне унітарне підприємство, якщо така особа є особою, відповідальною за прийняття рішення щодо надання згоди на вчинення таким державним унітарним підприємством господарського договору;
  • член сім’ї посадової особи — чоловік (дружина), особи, котрі спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права й обов’язки, батьки (усиновителі), опікун (піклувальник), брат, сестра, діти й їхні чоловіки (дружини);
  • юридична особа, у котрій будь-яка з посадових осіб або членів її сім’ї є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) або членом органу управління, органу, що здійснює функції контролю та/або нагляду.

Господарське зобов’язання державного унітарного підприємства, предмет якого підпадає під указані ознаки та яке укладається з особою, заінтересованою в його вчиненні, від імені чи за рахунок або в інтересах такої особи є господарським зобов’язанням, щодо вчинення котрого є заінтересованість.

Господарське зобов’язання із заінтересованістю підлягає погодженню наглядовою радою державного унітарного підприємства чи у випадках, передбачених законом, органом, до сфери управління якого належить державне унітарне підприємство.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»