Новини публікуються мовою оригіналу

Днем фактичної демобілізації вважається день виключення особи зі списків особового складу військової частини у зв’язку зі звільненням із військової служби (оформлюється наказом військової частини, про що робиться відповідний запис у військовому квитку).

Отже, до дня фактичної демобілізації збереження середнього заробітку здійснюється згідно зі ст.119 КЗпП.

Працівник повинен прибути на роботу після звільнення його з військової служби, узяття на військовий облік і за необхідності проїзду до місця проживання (перебування). У цей період збереження й виплата середньої заробітної плати здійснюються відповідно до ст. 21 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу». За ці дні середній заробіток працівнику нараховується з урахуванням положень Порядку № 100 із тієї ж середньої зарплати, за якою здійснювалась оплата за період військової служби.

На це вказує позиція Мінсоцполітики в листі від 18.05.2016 р. № 565/13/84-16.

У матеріалі «Працівника демобілізовано: до якої дати зберігати середній заробіток» розглядалося таке питання: чи має підстави роботодавець зберігати місце роботи (посаду) і середній заробіток за період від дати виключення демобілізованого зі списків особового складу військової частини у зв'язку зі звільненням до дати його постановки на військовий облік у військкоматі.

Тут додатковим аргументом на користь гарантій демобілізованому працівнику могла б бути ч. 2 ст. 21 Закону про військову службу, за якою зберігаються місце роботи (посада) і середня зарплата за працівниками для виконання обов'язків, пов'язаних з узяттям на військовий облік, призовом або прийняттям на військову службу, а також направленням військкоматами на медичний огляд, лікування. Однак у цій нормі не йдеться про збереження середнього заробітку за час проїзду з місця військової служби до місця постійного проживання.

Отже, попри те що чітко не передбачено врахування часу для постановки на військовий облік під час визначення дати демобілізації, усе ж за працівником можуть зберігатися місце роботи (посада) і середня зарплата за весь час проходження ним військової служби у зв’язку з мобілізацією, ураховуючи й строк, який відводиться для постановки на військовий облік після демобілізації.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»