Новини публікуються мовою оригіналу

Судова палата в господарських справах ВСУ в постанові від 16.06.2016 р. у справі № 3-610гс16 дійшла такого висновку: грошове зобов’язання може виникати між сторонами в т.ч. із факту наявності боргу, установленого рішенням суду.

На відповідні правовідносини між сторонами поширюється дія положень ч. 2 ст. 625 ЦКУ, за якою боржник, який прострочив виконання грошового зобов’язання, на вимогу кредитора зобов’язаний сплатити суму боргу з урахуванням установленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також 3% річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлено договором або законом.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»