Новини публікуються мовою оригіналу

ГУ ДФС у м. Києві в листі від 14.06.2016 р. № 13193/10/26-15-12-05-11 розглянуло питання щодо списання кредиторської заборгованості, за якою сплив строк позовної давності, перед постачальником-нерезидентом за товари.

Відповідно до пп. «а» пп. 14.1.11 ПКУ, безнадійна заборгованість, зокрема, — це заборгованість за зобов’язаннями, щодо яких минув строк позовної давності.

Нагадаємо: об’єктом обкладення податком на прибуток є прибуток, який визначається шляхом коригування фінрезультату до оподаткування, визначеного відповідно до П(С)БО чи МСФЗ, на різниці, передбачені р. ІІІ ПКУ.

Коригування фінрезультату до оподаткування на суму безнадійної кредиторської заборгованості р. ІІІ ПКУ не передбачено.

Згідно з п. 5 П(С)БО 11 «Зобов’язання», якщо резидент не розраховується за придбані товари, то при списанні безнадійної кредиторської заборгованості в бухгалтерському обліку сума заборгованості перед нерезидентом включається до складу доходів і враховується під час визначення фінрезультату до оподаткування відповідно до правил бухгалтерського обліку.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»