Новини публікуються мовою оригіналу

ГУ ДФС у м. Києві в листі від 08.06.2016 р. № 3887/Т/26-15-40-03-20 нагадала про деякі нюанси заповнення Звіту про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у роздрібній мережі (Звіт № 1-РА), форма якого затверджена наказом Мінфіну від 11.02.2016 р. № 49 (даліНаказ № 49).

Звіт № 1-РА подають суб'єкти господарювання, котрі одержали ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, незалежно від форми власності, до органів ДФС за основним місцем обліку в електронній формі.

Звіт № 1-РА в електронній формі подається засобами електронного зв'язку з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством, як передбачено для податкової звітності.

У разі якщо суб'єкт господарювання має у своєму складі структурні одиниці, які не є юридичними особами, Звіт № 1-РА заповнюється в цілому щодо підприємства з урахуванням усіх структурних одиниць (якщо суб'єкт господарювання має більш ніж 1 ліцензію, то в графі «Реєстраційний номер ліцензії» зазначається загальна кількість ліцензій, графа «Строк дії ліцензії» не заповнюється).

Звіт № 1-РА складається окремо за кожен місяць і до 10-го числа місяця, що настає за звітним, подається до органів ДФС за основним місцем обліку суб'єкта господарювання.

Інформація подається за кодами й видами алкогольних напоїв згідно з додатком до Наказу № 49.

У графах 1, 2 зазначаються, відповідно, код і вид алкогольної продукції згідно з додатком доНаказу № 49.

У графі 3 указується залишок алкогольних напоїв на початок звітного місяця.

У графі 4 прописується обсяг придбання алкогольних напоїв усього за звітний період суб'єктом господарювання, котрий здійснює роздрібну торгівлю алкогольними напоями.

У графі 5 зазначається обсяг реалізації алкогольних напоїв усього за звітний період.

У графі 6 указується залишок алкогольних напоїв на кінець звітного місяця.

У графі 7 надаються необхідні пояснення (обсяги зіпсованих, знищених, утрачених товарів тощо відображаються в цій графі із зазначенням відповідних пояснень).

Одиницею виміру, котра застосовується під час складання Звіту № 1-РА, є тисячі декалітрів (тис. дал). Формат даних — до шести знаків включно після коми.

Показники звітів округлюються згідно із загальноприйнятими математичними правилами округлення.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»