Новини публікуються мовою оригіналу

У підкатегорії 101.06 системи «ЗІР» контролери повідомляють: операції з передання майна у фінансовий лізинг і повернення майна, переданого у фінансовий лізинг, є об’єктом обкладення ПДВ, база оподаткування яких визначається відповідно до п. 188.1 ПКУ.

Своєю чергою, згідно з п. 187.6 ПКУ, датою виникнення податкових зобов’язань орендодавця (лізингодавця) для операцій фінансової оренди (лізингу) є дата фактичного передання об’єкта фінансової оренди (лізингу) у користування орендарю (лізингоотримувачу).

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»