Новини публікуються мовою оригіналу

ГУ ДФС у Чернігівській області в листі від 15.06.2016 р. № 1968/10/25-01-12-02-06 розглянуло питання щодо оподаткування безоплатного отримання основних фондів.

Нагадаємо: згідно з пп. 134.1.1 ПКУ, об’єктом обкладення податку на прибуток є прибуток, який визначається шляхом коригування фінрезультату до оподаткування, визначеного відповідно до П(С)БО чи МСФЗ, на різниці, передбачені р. ІІІ ПКУ.

Розділ III не містить положень щодо порядку оподаткування основних засобів, отриманих від засновників. Тобто такі операції визначаються відповідно до П(С)БО чи МСФЗ.

У бухобліку безоплатне отримання основних фондів не призводить до виникнення доходів у момент отримання. Дохід визначається в момент нарахування амортизації. Дохід від безоплатно отриманих необоротних активів, що підлягають амортизації, визначається в сумі, пропорційній величині амортизаційних відрахувань із відповідних необоротних активів одночасно з нарахуванням амортизації та зменшенням залишка додаткового капіталу.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»