Новини публікуються мовою оригіналу

Пакет документів, що є підставою для здійснення (наміру здійснення) фінансової операції з купівлі/перерахування іноземної валюти для виплати дивідендів іноземному інвестору, включає зокрема довідку про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи).

НБУ в листі від 15.06.2016 р. № 25-0005/50847 повідомляє, що банки, замість цієї довідки, можуть подавати такий пакет документів:

  • письмове повідомлення клієнта, що містить: найменування резидента, яким здійснюється на користь нерезидента виплата доходів із джерелом їх походження з України (найменування, код платника податку за ЄДРПОУ); повну назву нерезидента, яким одержується дохід; розрахунок сум прибутку (доходів), нарахованого (сплаченого) на користь нерезидента, із зазначенням періоду, у якому виплачувався дохід; сум утриманого з них податку на прибуток (доходи) нерезидента або надані нерезидентом документи в разі самостійного нарахування та сплати податку нерезидентом;
  • документальне підтвердження банку, який здійснює обслуговування фінансової операції, про сплату податку на прибуток (доходи) нерезидента (платіжне доручення, виписка, довідка тощо) або підтвердження іншого банку, через який сплачено податок на прибуток (доходи) нерезидента, отримане засобами електронної пошти Національного банку України;
  • копія належним чином легалізованої, перекладеної відповідно до законодавства України довідки (або її нотаріально засвідченої копії), яка підтверджує, що нерезидент є резидентом країни, із якою укладено міжнародний договір України про уникнення подвійного оподаткування (у випадку звільнення (зменшення) від оподаткування прибутку (доходів) нерезидента).
Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»